SCHAUMASIL SUPRA NK 

Stabilizovanje vlažnog kukuruza sa SCHAUMASIL SUPRA NK

Karakteristike:

  • Kombinacija tečnih organskih kiselina sa visokim sadržajem aktivnih supstanci
  • Za stabilizaciju vlažnog zrna kukuruza je važno da se koristi sinergija više nekorozivnih kiselina kako bi se postiglo snižavanje pH vrednosti. Proizvod mora imati antimikrobni efekat (veliki udeo nedisocirane kiseline)
  • Zrno tretirano sa proizvodom SCHAUMASIL SUPRA NK može se koristiti isključivo za ishranu životinja
  • Da bi se postiglo idealno umešavanje kiseline i kukuruza, pužni transporter mora stajati po uglom od najmanje 40°
  • Puzni transporter mora biti najmanje 5 metara dug
  • Koristiti najmanje 4 dizne
  • Dizne montirati tako da ne dodje do zapušenja
  • Ukoliko postoji neujednačena vlaga materijala, ceo material se mora tretirati prema većoj vlagi
  • Kako bi se izbegao kamin efekat, formiranu kupu od materijala obavezno izravnati. Visina uskladištenog materijala ne bi trebalo da prelazi 4m
  • Gomile sa različitim temperaturama u momentu tretiranja ne mešati

 

Obratite nam se za više informacija