Inokulanti za senažu

 

BONSILAGE SPEED G

BONSILAGE SPEED G

BONSILAGE SPEED G Karakteristike: Proizvod specijalizovan za smanjeni period zrenja senaža. Zahvaljujući novom bakterijskom soju Lactobacillus diolivorans, Bonsilage SPEED G omogućava otvaranje senaže nakon samo dve nedelje, sa najmanjim gubicima i najvećim sadržajem...

BONSILAGE PLUS

BONSILAGE PLUS

BONSILAGE PLUS Karakteristike: Bonsilage PLUS u svojoj jedinstvenoj formulaciji objedinjuje pet homofermentativnih i heterofermentativnih bakterijskih sojeva mlečne kiseline. Smanjuje rizik od sekundarne fermentacije, dovodi do probavljive energije. Preparat...

BONSILAGE FORTE

BONSILAGE FORTE

BONSILAGE FORTE Karakteristike: Zbog svojih osobenosti (nizak nivo šećera, visok nivo proteina, teška fermentacija, veliki puferni kapacitet ), senaža lucerke ima najviše šansi da ne bude uspešna. Zbog svega navedenog, jedini način uspešne pripreme lucerke jeste...

BONSILAGE FIT G

BONSILAGE FIT G

BONSILAGE FIT G Karakteristike: 80% bolesti krava javlja se tokom teljenja. Razlog tome jeste energetski deficit, što dovodi do metaboličkih poremećaja i drugih bolesti. Bonsilage FIT G optimizuje energetska svojstva senaže i pruža visoku aerobnu stabilnost. Posebna...

BONSILAGE ALFA

BONSILAGE ALFA

BONSILAGE ALFAKarakteristike: Kombinacija homofermentativnih i heterofermentativnih sojeva bakterije mlečne kiseline, za senaže, lucerke, trava i detelina sa procentom suve materije od 30 do 45%. 4 bakterijska soja : L. paracasei i L plantarum izdvajaju fruktane i na...

Kontaktirajte nas

Lokacija

Šekspirova 12
21000 Novi Sad, Srbija

Društvene mreže

 

Pošalji poruku