RINDAVITAL ENERGIETRUNK 

Energetski napoj nakon teljenja

Karakteristike:

  • Obezbeđuje energiju u prvim satima nakon teljenja.
  • Sadrži visoke količine glukoze, elektrolita, kombinaciju kiselina, propandiola, elemente u tragovima kobalt i selen kao i ASS-CO-FERM.
  • Voljna konzumacija kod krava i junica.
  • U SCHAUMANN istraživačkom centru, HÜLSENBERG više od 95 % krava i junica konzumiralo je RINDAVITAL ENERGIETRUNK bez ikakvih problema.
  • Jednostavan unos kroz napoj – nije potrebno zalivanje životinje!
  • Izjednačava energetski deficit koji je nastao usled smanjenog unosa hrane u periodu pre teljenja,a povećane mobilizacije hranljivih materija iz organizma, a pre svega masti – prevencija ketoze.
  • Glukoza momentalno osigurava dotok neophodne energije i podstiče metabolizam životinje u prvim satima nakon teljenja.
  • ASS-CO FERM pospešuje floru buraga kao i unos hrane u prvim danima nakon teljenja.

Upotreba: Kao 2,5 – 5 % rastvor u prvim satima nakon teljenja (npr 500 g u 10 – 20 l vode)

Studija na veterinarskom fakultetu Univerziteta u Lajpcigu: 50 krava je nasumično rasporedjeno u kontrolnu i tretiranu grupu. Tretirana grupa: 20 l Rindavital Energietrunk odmah nakon teljenja.

Statistički značajna razlika je utvrdjena u 100 dana mlečnosti. Krave pojene sa Rindavital Energietrunk imale su veću mlečnost u prvih 100 dana laktacije nego krave kontrolne grupe.

Obratite nam se za više informacija