SCHAUMALAC KONCEPT

SCHAUMALAC KONCEPT

Moderna ishrana krmača. Savremeni proizvodi za krmače. Pravi odgovor na nove probleme sa krmačama. . Nova genetika najčešće donosi osim sve više prasadi, sve manje težine na rođenju i odbiću, povećanu smrtnost i raslojenost legla. Veliki broj majki  ne uspeva da...