SCHAUMALAC MAJKE

SCHAUMALAC MAJKE

SCHAUMALAC koncept-moderna ishrana krmača  Schaumalac ZT 45 PLUS mineralno vitaminska smeša za suprasne krmače Schaumalac ZL 65 CV PLUS mineralno vitaminska smeša za krmače u laktaciji Nova genetika najčešće donosi sve više prasadi, ali sve manje težine na rođenju i...
CAROVIT

CAROVIT

CAROVIT  Vitaminski dodatak za mlečne krave, ovce, koze i krmače Carovit predstavlja vitaminski dodatak namenjen poboljšanju plodnosti životinja i brzom, dopunskom snabdevanju vitaminima. Primenjuje se u slučajevima odložene ovulacije, slabih rezultata osemenjavanja,...
PROFISTREU LB

PROFISTREU LB

PROFISTREU LB  Higijenski prah sa aktivnim zaštitnim kulturama PROFISTREU LB, higijenski prah, ima visoku sposobnost vezivanja vode, pa tako stvara suvu i postojanu površinu štalskih podova. Na ovaj način se povećava sigurnost stajanja i kretanja životinja, a smanjuje...