BONSILAGE SPEED G

BONSILAGE SPEED G

BONSILAGE SPEED G Energetski bogate senaže nakon samo dve nedelje zrenja sa BONSILAGE SPEED G! Karakteristike: Proizvod specijalizovan za smanjeni period zrenja senaža. Zahvaljujući novom bakterijskom soju Lactobacillus diolivorans, Bonsilage SPEED G omogućava...
BONSILAGE PLUS

BONSILAGE PLUS

BONSILAGE PLUS  Više stabilnosti i energije za senaže trava, detelina, raži i lucerke sa većim procentom suve materije u rasponu od 25–40% Karakteristike: Bonsilage PLUS u svojoj jedinstvenoj formulaciji objedinjuje pet homofermentativnih i heterofermentativnih...
BONSILAGE FORTE

BONSILAGE FORTE

BONSILAGE FORTE Jedinstveni inokulant na tržištu koji je sertifikovano efikasan na vlažnoj lucerkinoj senaži! Karakteristike: Zbog svojih osobenosti (nizak nivo šećera, visok nivo proteina, teška fermentacija, veliki puferni kapacitet ), senaža lucerke ima najviše...
BONSILAGE FIT G

BONSILAGE FIT G

BONSILAGE FIT G  Specijalni proizvod namenjen poboljšanju kondicije kod krava, prevenciji ketoze i acidoze Karakteristike: 80% bolesti krava javlja se tokom teljenja. Razlog tome jeste energetski deficit, što dovodi do metaboličkih poremećaja i drugih bolesti....
BONSILAGE ALFA

BONSILAGE ALFA

BONSILAGE ALFA Jedinstveni inokulant na tržištu koji koristi fruktane iz lucerke i pravi mlečnu kiselinu Karakteristike: Kombinacija homofermentativnih i heterofermentativnih sojeva bakterije mlečne kiseline, za senaže, lucerke, trava i detelina sa procentom suve...