ULOGA MIKRONIZOVANOG CINKA

ULOGA MIKRONIZOVANOG CINKA

ULOGA MIKRONIZOVANOG CINKA  Pozitivni efekti Mikronizovanog cinka u odgoju teladi Primarni ciljevi u odgoju teladi su visoki dnevni prirast i vitalnost. SCHAUMANN aktivni sastojak MIZI, mikronizovani cink, smanjuje rizik od dijareje i respiratornih bolesti, uz...
BONSILAGE FIT M

BONSILAGE FIT M

BONSILAGE FIT M  Podržava kondiciju životinje i smanjuje rizik od acidoze i ketoze Sekundarna fermentacija u kukuruznoj silaži predstavlja bitan problem prilikom otvaranja silaže. Kontrolom fermentacije i stvaranjem dovoljne količine sirćetne kiseline pomoću...
BONSILAGE SPEED G

BONSILAGE SPEED G

BONSILAGE SPEED G  Znatno brže siliranje Travne senaže tretirane inokulantom BONSILAGE SPEED G karakteriše aerobna stabilnost i optimalno suzbijanje fermentacionih štetočina nakon 2 nedelje sazrevanja. Obezbeđen je veći unos hrane. Rezultati SCHAUMANN analize silaže...
BONSILAGE FIT G

BONSILAGE FIT G

BONSILAGE FIT G  Pretvara šećer u propilen glikol Energetski deficit, posebno na početku laktacije, predstavlja veliki problem u mlekarstvu. Ovi nedostaci mogu se nadoknaditi upotrebom inokulanata BONSILAGE. BONSILAGE FIT G optimizuje energetske karakteristike silaže...