MILLAPHOS  LECKSHALE

MILLAPHOS LECKSHALE

MILLAPHOS LECKSHALE Mineralna lizalica sa vitaminima za ovce Millaphos Leckschale ATG je lizalica koja doprinosi snabdevanju životinja svim neophodnim mineralima i aktivnim sastojcima, kako u štali tako i na ispaši. Konzumacijom lizalice MILLAPHOS LECKSCHALE životinja...
BONSILAGE FIT M

BONSILAGE FIT M

BONSILAGE FIT M  Specijalni proizvod namenjen poboljšanju kondicije kod krava, prevenciji ketoze i acidoze Karakteristike: 80% bolesti krava javlja se tokom teljenja. Razlog tome jeste energetski deficit, što dovodi do metaboličkih poremećaja i drugih bolesti....
BONSILAGE SPEED M

BONSILAGE SPEED M

BONSILAGE SPEED M Energetski bogate silaže nakon samo dve nedelje zrenja sa BONSILAGE SPEED M! Karakteristike: Proizvod specijalizovan za smanjeni period zrenja silaža Osigurava intenzivnu fermentaciju tokom prvih nedelja u silažama bogatim skrobom Zahvaljujući novom...
SCHAUMASIL SUPRA NK

SCHAUMASIL SUPRA NK

SCHAUMASIL SUPRA NK  Stabilizovanje vlažnog kukuruza sa SCHAUMASIL SUPRA NK Karakteristike: Kombinacija tečnih organskih kiselina sa visokim sadržajem aktivnih supstanci Za stabilizaciju vlažnog zrna kukuruza je važno da se koristi sinergija više nekorozivnih kiselina...
BONSILAGE MAIS

BONSILAGE MAIS

BONSILAGE MAIS  Inokulant koji dopirinosi vrhunskim rezultatima u spremanju kukuruzne silaže Karakteristike: Kombinacija homofermentativnih i heterofermentativnih sojeva bakterije mlečne kiseline, za silaže kukuruza sa procentom suve materije od 28 do 35%. 3...