MILLAPHOS LECKSHALE

Mineralna lizalica sa vitaminima za ovce

Millaphos Leckschale ATG je lizalica koja doprinosi snabdevanju životinja svim neophodnim mineralima i aktivnim sastojcima, kako u štali tako i na ispaši.

  • Konzumacijom lizalice MILLAPHOS LECKSCHALE životinja unosi sve važne minerale i elemente u tragovima, kao i vitamine visoke usvojivosti
  • U sebi sadrži AMINOTRACE
  • Pokriva optimalne potrebe životinje za mineralima, naročito bitna kod životinja na paši i životinja sa promenljivim kvalitetom hrane.
  • Pozitivno utiče na plodnost životinja
  • Voljna konzumacija
  • Maksimalna stabilnost na kiši

Naročito u letnjem period, pri velikim gubicima elektrolita, lizalica pruža odličnu podršku vitalnosti životinja.

Vitamini rastvorljivi u mastima A, D i E obezbeđuju se kroz Millaphos Leckschale lizalicu, što je naročito bitno u uslovima štalskog držanja u zimskom periodu.

Obratite nam se za više informacija