BONSILAGE SPEED M

Energetski bogate silaže nakon samo dve nedelje zrenja sa BONSILAGE SPEED M!

Karakteristike:

  • Proizvod specijalizovan za smanjeni period zrenja silaža
  • Osigurava intenzivnu fermentaciju tokom prvih nedelja u silažama bogatim skrobom
  • Zahvaljujući novom bakterijskom soju Lactobacillus diolivorans, Bonsilage SPEED M omogućava otvaranje silaže nakon samo dve nedelje, sa najmanjim gubicima i najvećim sadržajem energije
  • Lactobacillus diolivorans je potpuno novi soj bakterija mlečne kiseline, izabran od strane SCHAUMANN-a, sa jedinstvenim metabolizmom i sinergijskim efektom. Jedini soj ove vrste koji je odobrila EU.
  • Proizvod sertifikovan za organsku proizvodnju.

Efekti:

  • Sprečavanje zagrevanja i bolja aerobna stabilnost, nakon kratkog vremena zrenja
  • Silaže sa procentom suve materije od 25 do 45%
  • Doprinosi podizanju količine mleka iz osnovnog (kabastog dela) obroka
  • Period zrenja: 2 nedelje

Doziranje: 1g/1.000 kg. Pakovanje 100g.

 

Obratite nam se za više informacija