BONSILAGE MAIS 

Inokulant koji dopirinosi vrhunskim rezultatima u spremanju kukuruzne silaže

Karakteristike:

  • Kombinacija homofermentativnih i heterofermentativnih sojeva bakterije mlečne kiseline, za silaže kukuruza sa procentom suve materije od 28 do 35%.
  • 3 bakterijska soja: pentosaceus i L plantarum i L. buchneri osiguravaju umereno oslobađanje sirćetne kiseline i na taj način pružaju bolju zaštitu od zagrevanja.
  • Bonsilage MAIS je inokulant potvrđen svojom ukusnošću i besprekornom higijenom silaže.
  • Proizvod sertifikovan za organsku proizvodnju.

Efekti:

  • Bolja aerobna stabilnost
  • Poboljšava svarljivost
  • Doprinosi podizanju količine mleka iz osnovnog (kabastog dela) obroka
  • Period zrenja: 8 nedelja

Doziranje: 1g/1.000 kg. Pakovanje 100g.

 

Obratite nam se za više informacija