CAROVIT 

Vitaminski dodatak za mlečne krave, ovce, koze i krmače

Carovit predstavlja vitaminski dodatak namenjen poboljšanju plodnosti životinja i brzom, dopunskom snabdevanju vitaminima.

Primenjuje se u slučajevima odložene ovulacije, slabih rezultata osemenjavanja, pobačaja, zaostajanja posteljice, u slučajevima tihog etrusa, problema žutog tela, pojave cisti na folikulima.

Karakteristike:

  • Sadrži optimalne količine vitamina E, A, kompleks vitamina B
  • Visok nivo beta karotena
  • Obezbeđuje uspešnije osemenjavanje
  • Poboljšava ukus hrane i doprinosi boljoj konzumaciji
  • Obezbeđuje dobro zdravstveno stanje životinja nakon porođaja

PRIMENA:

KRAVE: Kod reproduktivnih problema 50 – 60g po životinji dnevno, počevši 4 do 6 nedelja pre osemenjavanja.

Kod krava, kod kojih postoji oštećenje jetre ili problem sa prolivima, odnosno postoji pojačana potreba za aktivnom supstancom, poželjno je davati Carovit i tokom letnjeg perioda.

Za brz oporavak nakon teljenja i snabdevenost vitaminima 30-40g po životinji dnevno, počevši od 14 dana pre teljenja do 14 dana nakon osemenjavanja.

OVCE I KOZE: 5g dnevno po životinji u sezoni parenja.

KRMAČE: 30-50g po krmači u period od zalučenja do osemenjavanja.

Obratite nam se za više informacija