BONSILAGE SPEED G

Energetski bogate senaže nakon samo dve nedelje zrenja sa BONSILAGE SPEED G!

Karakteristike:

  • Proizvod specijalizovan za smanjeni period zrenja senaža.
  • Zahvaljujući novom bakterijskom soju Lactobacillus diolivorans, Bonsilage SPEED G omogućava otvaranje senaže nakon samo dve nedelje, sa najmanjim gubicima i najvećim sadržajem energije.
  • Lactobacillus diolivorans je potpuno novi soj bakterija mlečne kiseline, izabran od strane SCHAUMANN-a, sa jedinstvenim metabolizmom i sinergijskim efektom. Jedini soj ove vrste koji je odobrila EU.
  • Proizvod sertifikovan za organsku proizvodnju:

 

Efekti:

  • Sprečavanje zagrevanja i bolja aerobna stabilnost, nakon kratkog vremena zrenja
  • Senaže lucerke, detelina, trava i raži od 28 do 45% suve materije
  • Doprinosi podizanju količine mleka iz osnovnog (kabastog dela) obroka
  • Period zrenja: 2 nedelje

Doziranje: 2g/1.000 kg. Pakovanje 100g.

 

Obratite nam se za više informacija