BONSILAGE FORTE

Jedinstveni inokulant na tržištu koji je sertifikovano efikasan na vlažnoj lucerkinoj senaži!

Karakteristike:

 • Zbog svojih osobenosti (nizak nivo šećera, visok nivo proteina, teška fermentacija, veliki puferni kapacitet ), senaža lucerke ima najviše šansi da ne bude uspešna. Zbog svega navedenog, jedini način uspešne pripreme lucerke jeste upotreba inokulanata koji koriste fruktane iz lucerke i pretvaraju ih u mlečnu kiselinu.
 • Kombinacija homofermentativnih sojeva namenjenih senaži lucerke, detelina i trava sa manjim procentom suve materije (25-35%).
 • Sertifikovan za organsku proizvodnju.
 • 3 soja garantuju perfektnu senažu:

 

 1. Lactobaciillus paracasei: proizvodi veoma brzo velike količine mlečne kiseline iz fruktana.
 2. Pediococcus acidilactici: proizvodi mlečnu kiselinu i pri niskom pH
 3. Lactococcus lactis: Pored mlečne kiseline proizvodi specijalne hemijske supstance koje aktivno uništavaju klostridije.

 

Efekti:

 • Direktno potiskuje klostridije, izbegavajući tako neuspeh u fermentaciji
 • Brzo i pouzdano snižava pH vrednosti i osigurava kvalitet biljnog proteina
 • Period zrenja: 8 nedelja
 • Doprinosi podizanju količine mleka iz osnovnog (kabastog dela) obroka

Doziranje: 2g/1.000 kg. Pakovanje 100g.

 

Obratite nam se za više informacija