Mikronizovani cink za borbu protiv proliva kod teladi i prasadi

MIZI, u odgoju teladi – primarni ciljevi u odgoju teladi su visok dnevni prirast i vitalnost. SCHAUMANN aktivni sastojak MIZI, mikronizovani cink, smanjuje rizik od proliva i respiratornih bolesti ( što pokazuju brojna istraživanja).

Sve SCHAUMANN zamene za mleko, kao i dodaci za mleko, ali i hrana za odgoj teladi, dodatno su opremljeni mikronizovanim cinkom. Na ovaj način se podstiče imuni sistem teladi, povećava dnevni prirast i konverzija hrane od prvog dana života.

    MIZI, u ishrani prasadi – primarni efikasna metoda za lečenje gastrointestinalnih bolesti prasadi je upotreba cink oksida u visokim farmakološkim dozama (2500-3000mg). Međutim, s obzirom na velika opterećenja životne sredine, alternativni pristupi su poželjni. Upravo stoga, široka upotreba visokih doza već danas više nije dozvoljena i biće u potpunosti zabranjena u doglednoj budućnosti.

    Zbog porozne površine MIZI, je efikasan, u opsegu dozvoljenom zakonom o hrani za životinje, a rezultat upotrebe je uporedivi sa efektima delovanja farmakoloških doza cinka. Iz tog razloga, sve SCHAUMANN smeše namenjene odbiću prasadi, opremljene su mikronizovanim cinkom i na taj način obezbeđena je veća sigurnost u ovoj kritičnoj fazi proizvodnog ciklusa.