Za pouzdane rezultate u tovu brojlera i proizvodnji svinja – od majki i prasadi do tovljenika

BONVITAL, ekskluzivni patent kompanije SCHAUMANN, predstavlja probiotičku alternativu i sastoji se od živih mlečno – kiselih bakterija koje stvaraju biološku zaštitnu oblogu u crevima svinja i živine. Probiotičke bakterije aktivno i prirodno menjaju crevnu floru životinje. Ovo ima brojne koristi za zdravlje životinje:

 • Vrednosti pH u crevima se snižava , što pozitivno utiče na crevnu floru
 • Poboljšava se sposobnost apsorbcije
 • Pozitivno dejstvo na crevnu sluznicu
 • Patogene bakterije se potiskuju

BONVITAL u ishrani krmača – osnova za uspešno uzgajanje prasadi! Bonvital u hrani za krmače dovodi do idealnog odnosa konverzije hrane, poboljšanih rezultata uzgoja i zdravih krmača i prasadi:

 • Povećava broj odbijenih prasadi
 • Smanjuje gubitke prasadi
 • Smanjuje gubitak težine kod krmača u laktaciji
 • Smanjuje upotrebu lekova

BONVITAL u ishrani prasadi – za zdrav i upešan početak:

 • Optimizuje konverziju hrane
 • Sprečava prolive
 • Inhibira neželjene klice E. Koli
 • Podstiče pozitivno naseljavanje crevne flore

BONVITAL u ishrani tovljenika – za prirodan i ekonomičan tov:

 • Povećava dnevni prirast
 • Stabilizuje zdravlje životinje
 • Osigurava vrhunske rezultate tova