BONSILAGE SPEED G 

Znatno brže siliranje

Travne senaže tretirane inokulantom BONSILAGE SPEED G karakteriše aerobna stabilnost i optimalno suzbijanje fermentacionih štetočina nakon 2 nedelje sazrevanja. Obezbeđen je veći unos hrane. Rezultati SCHAUMANN analize silaže to ponovo dokazuju. Posle dve nedelje sazrevanja senaže, senaže su imale više od 24 g sirćetne kiseline po kg suve materije. Korišćenjem BONSILAGE SPEED G senaža postiže stabilnost već nakon dve nedelje, što se drugim inokulantima može postići tek nakon šest do osam nedelja. To ima za posledicu da su u senaži tretiranoj BONSILAGE SPEED G, kvasci koji dovode do zagrevanja inhibirani od početka. Ispitivanje Poljoprivredne komore Schlesvig-Holstein 2017. godine dokazuje visoku aerobnu stabilnost BONSILAGE SPEED G . Travna silaža tretirana BONSILAGE SPEED G i neobrađena kontrola senaža otvorene su nakon 14 i 28 dana sazrevanja silosa. Neobrađena kontrolna senaža pokazala je već četvrti dan čisto podgrevanje. Travna senaža tretirana BONSILAGE SPEED G ostala je stabilna do osmog i desetog dana nakon otvaranja. Glavni razlog nedovoljnog unosa hrane je zagrevanje izazvano gljivicama kvasca. Povezani gubitak energije dovodi do metaboličkih poremećaja i pogoršanja parametara plodnosti BONSILAGE SPEED G štiti tretiranu silažu od ponovnog zagrevanja i podržava visok unos hrane na visokoenergetskoj senaži sa vrlo dobrom stabilnošću.