Organski vezani elementi u tragovima – patent kompanije SCHAUMANN

AMINOTRACE, organski vezani elementi u tragovima, pružaju najveću stabilnost i maksimalnu usvojivost, ali i dokazanu efikasnost u pogledu ishrane životinja uz smanjenje troškova i znatno manje negativne efekte na životnu sredinu.

Nastankom AMINOTRACE jedinjenja napravljen je najznačajniji iskorak u proizvodnji ove vrste proizvoda, koji se odnosi na sprečavanje negativnog delovanja jednog mikroelementa u odnosu na drugi.

Tehnički Univerzitet Clausthal i ISF Schaumann Forschung razvili su jedan potpuno novi postupak proizvodnje organski vezanih mikroelemenata (HELATA) – AMINOTRACE jedinjenja kod kojih su joni metala dvostruko vezani sa dva molekula glicina (aminokiselina kratkog lanca). U serijama eksperimenata proizvedeni su sledeći čisti metalni glicinati:

  • Bakar glicin – helat- hidrat
  • Cink glicin – helat- hidrat
  • Mangan glicin – helat- hidrat
  • Gvožđe – helat- hidrat

U SCHAUMANN-u je izvršena optimizacija dobijenih jedinjenja. Istovremeno analizirajući glicinate dostupne ne tržištu SCHAUMANN je na osnovu specifičnih istraživanja uspeo da identifikuje manje pogodne proizvode kod kojih sadržana količina glicina nije bila dovoljna da bi se stvorilo dvostruko kompleksiranje elemenata u tragu ili je sam proces onemogućen zbog postojećih jona.

Nakon niza uspešnih eksperimenata, SCHAUMANN počinje da ovaj visokoinovativni proces koristi u sopstvenoj proizvodnji svih organski vezanih elemenata u tragovima i da ove proizvode dalje primenjuje u proizvodnji dodataka namenjenih ishrani svinja (SCHAUMALAC) i goveda (RINDAVIT). Na ovaj način proizvedeni elementi u tragovima spadaju u veoma efikasne proizvode koji se odlikuju visokim stepenom rastvorljivosti.