Moderna ishrana krmača. Savremeni proizvodi za krmače. Pravi odgovor na nove probleme sa krmačama.

.

Nova genetika najčešće donosi osim sve više prasadi, sve manje težine na rođenju i odbiću, povećanu smrtnost i raslojenost legla. Veliki broj majki  ne uspeva da proizvede dovoljnu količinu kvalitetnog mleka za prasad, same se preterano iscrpljuju i neretko prerano izbacuju iz proizvodnje.

Schaumann koncept za krmače ciljano utiče na razrešavanje ovih problema!

SCHAUMALAC ZT 45 PLUS i SCHAUMALAC ZL 65 CV PLUS, premium mineralno vitaminske smeše za krmače.

Maksimalna proizvodnja kvalitetnog mleka za maksimalan rast prasadi, plodne i dugotrajne krmače sa čvrstom konstitucijom – Ovi ciljevi odgoja prasadi mogu se dostići samo sa specijalnim konceptima ishrane.

Schaumalac ZT 45 PLUS i Schaumalac ZL 65 CV PLUS u sebi sadrže: 

  • Sve esencijalne elemente u tragovima kao i vitamine, precizno izbalansirane prema potrebama krmača u suprasnosti i laktaciji.
  • CERAVITAL, najnoviji rezultat SCHAUMANN-istraživanja, je proteinom bogato hranivo iz proizvodnje enzima sa definisanim kulturama. Ima prebiotičko dejstvo, stabilizuje crevnu floru, povećava svarljivost hraniva, posebno NSP frakcija.
  • BONVITAL probiotik koji osigurava balansiranu crevnu floru, optimizuje konverziju hrane i poboljšava imunitet.
  • AKTIPHOS kompleks aktivnih supstanci kompanije SCHAUMANN koji osigurava visoko efikasnu usvojivost hranljivih materija, visok kvalitet prasadi čime vodi do većih težina prasadi i smanjenom broju avitalnih prasadi.
  • AMINOTRACE  (gvožđe, Mangan) sa izuzetnom usvojivošću i povrh toga još usvojivijim – AMINOTRACE – bakrom i cinkom – bilizinatom, patentom kompanije Schauman, za odličan imunitet, brzi prirast i minimalnu konverziju hrane.

SCHAUMALAC ZT 45 PLUS – Mineralno vitaminska smeša za suprasne krmače

Doziranje:  3% u kompletnu smešu

SCHAUMALAC ZL 65 CV PLUS – Mineralno vitaminska smeša za krmače u laktaciji

Doziranje:  3,5 % u kompletnu smešu